Пропозиція фізичної особи Коренівської Ірини Віталіївни про укладення договору купівлі-продажу дистанційним способом від 20.07.2022 року. Цей договір публічної оферти укладається між Продавцем з одного боку і Покупцем, будь-якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого. Цей договір адресований невизначеному колу осіб. Здійснюючи замовлення будь-якого товару на сайті donna.in.ua , Ви підтверджуєте згоду з умовами цієї публічної оферти. Ця Публічна оферта діє до моменту прийняття нової редакції оферти.

 1. Терміни та визначення
  У цій оферті, наведені нижче терміни мають таке значення:
 • Продавець – фізична особа Коренівська Ірина Віталіївна (тел .: +38(097)-52-84-192, email: donna.in.ua@gmail.com .
 • Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту donna.in.ua, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Товару.
 • Покупець – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту, що здійснює замовлення на сайті donna.in.ua з метою покупки Товару і тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами даної оферти.
 • Сайт – офіційний сайт Продавця Коренівської Ірини Віталіївни, розташований за інтернет адресою donna.in.ua
  В рамках цього договору, поняття сайт і інтернет адреса donna.in.ua і всі похідні такої адреси є рівносильними і трактуються однаково, по контексту оферти.
 • Товар – об’єкт угоди сторін;
 1. Загальні положення
  2.1 Продавець здійснює продаж Товарів через сайт за адресою: donna.in.ua
  2.2 Здійснюючи замовлення Товару на сайті, Користувач погоджується з умовами продажу розміщених на сайті Товарів. У разі незгоди з умовами продажу Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути сайт donna.in.ua
  2.3 Діючі умови продажу Товарів і розміщені на сайті інформація про Товари є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
  2.4 Діючі умови можуть бути змінені Продавцем без повідомлення про це Користувачів та Покупців і в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього договору вступає в силу з моменту її опублікування на сайті, якщо інше не буде передбачено самим договором.
  2.5 Договір набуває чинності з моменту підтвердження в будь-якій формі Продавцем Покупцеві підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем замовлення на Сайті, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення за телефоном, вказаним на Сайті.
  2.6 Повідомляючи Продавцю свій e-mail, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв’язку Продавцем, а також третіми особами, залученими ним до виконання зобов’язань перед Покупцем. Здійснюючи Замовлення, Користувач / Покупець погоджуються з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, при цьому залишаючись відповідальним за нього виконання.
 2. Предмет договору
  3.1 Предметом цього Договору є надана Користувачу можливість купувати для особистих потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари, представлені на сайті donna.in.ua
  3.2 Продавець забезпечує наявність у себе представлених на сайті Товарів.
  3.3. Супроводжуючі Товар описи і характеристики не є вичерпними і можуть містити друкарські неточності.
  3.4. З метою уточнення інформації щодо даного Товару Покупець може в будь-який час звернутися до Продавця за контактами, що вказані на сайті donna.in.ua
 3. Порядок здійснення покупки
  4.1 При відсутності у Продавця замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця за допомогою електронного листа.
  4.2 Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, яке зробило неможливим виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем.
  4.3 Максимальний термін обробки і збору замовлення становить 2 робочих дні.
 1. Ціна та порядок оплати за товар
  6.1. Ціна Товару зазначається в національній валюті і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки.
  6.2. Ціна Товару зазначається на Сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованою ціною або анулювання Замовлення.
  6.3. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає, якщо таке замовлення оформлено належним чином.
  6.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем згідно з умовами та тарифами, вказаними на сторінці сайту donna.in.ua
  6.5. Варіанти оплати : оплата платіжними картками Visa і MasterCard .
 2. Обмін і повернення Товару
  7.1 Згідно з ст.9 Закону України “Про захист прав споживачів” спідня білизна не підлягає обміну та поверненню. Повернення можливе тільки при виявленні браку в відділенні пошти.
 3. Конфіденційність і захист інформації
  8.1 Персональні дані Користувача / Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
  8.2 Персональні дані збираються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку, реклами. Термін зберігання і обробки персональних даних становить три роки.
  8.3 Надаючи свої персональні дані на Сайті, Користувач погоджується на їх обробку Продавцем, в тому числі з метою просування Продавцем товарів.

8.4 Продавець має право використовувати технологію «Cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.
8.5 Продавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті в загальнодоступній формі.

 1. Термін дії публічної оферти
  9.1. Діюча публічна оферта набуває чинності з моменту акцепту Користувачем/Покупцем і діє до моменту відкликання акцепту публічної оферти.
  9.2 Замовляючи Товар на сайті, Користувач погоджується з умовами даної публічної оферти. У разі незгоди з умовами продажу Користувач повинен негайно припинити використання сервісу та покинути сайт donna.in.ua